Måndag 6/11 kl 18 Kjem Stian Espedal til Bømlo for å læra oss rett metode for avliving av småfe. I tillegg til dette vil me også få demonstrert og praktisert slakting av sau/lam.

Stian er no rådgivar småfe i Nortura. Tidlegare har han vore slaktar i mange år.

Kurset har plass til 20 deltakarar og det er meininga at to og to deltakarar går saman for å slakte eit dyr.

Fint vist nokon av dei som ønskjer å vera med på eit slikt kurs, held i att ein sau og to slik at me har noko å praktisera på den kvelden.

Prisen på kurset vert kr 600 pr deltakar.

Stian sel knivar, skjerpestål, boltepistol og steikenett.

Påmelding til Torbjørn Lønning 91651671