Mandagstreffet i februar blir på Tirsdag 4/2 kl 1930. Dette pga anna møte for Fatlandsprodusenter på Mandagen.

 Me møtes denne kvelden på Stautland hos Birgitta Vedøy. Birgitta vil fortelja korleis ho driv sin sauebesettning.

Sidan mangen av oss no har hatt fosterteljing kan me ta ein runde på korleis me legg opp foringa framover sett i forhold til lammetal hos søya. Kansje me også kan få Birgitta til å visa nokre tal kring økonomien i kopplamproduksjonen hennar.  Håpar på ein triveleg kveld med gode diskusjonar. Vel møtt.