Me møtes i det nye Sauahuset til Runar Aga.

Der vil Runar visa og fortelja om prosessen ved bygginga av huset, valg av innredning og tekniske løysningar.

Runar vil også ha nokre dyr i fjosen som me kan sjå på.

Enkel bevertning.

Styret