På Mandag møtes me på Gilje for sesongens første Mandagstreff.

Håpar at dåke stiller på mandag og tar opp aktuelle teamer som dåke er opptatt av.  paringssesong, foring i krevjande forsituasjon, snyltarbehandling før paring osv.

Det er eit ønskje fra fleire at me skal komma i gang med felles gjetarhund trening. kansje kan dei som vil vera med på slike treningar setta seg saman å laga ein plan for dette. Job Nedrebø som som  både trenar,brukar og konkurere med hundane sine vil vera med å dra dette i gang.

Møt på Gilje på Mandag for å dela og hausta erfaringar.

 

Mvh

Styret