På Mandag møtes me på Våge, hos Frode Husa.

Frode har dei siste åra auka besettningen sin og sett opp ny drifsbygning som me gleder oss til å få sjå. 

Frode tar ein gjennomgang av byggeprosessen og om kva han er opptatt av i sauedrifta si.

Ellers vert det sjølvsagt høve til å diskutera aktuelle saker før lembinga tar til.

Det vert fyr i bålpanna

Håpar at du tar turen til våge

Styret