Tema for kvelden er jordbruksforhandlingane.

Som me veit er sauen eit politisk dyr og me er ganske avhengige av overføringane fra staten for at me skal få lønnsomhet i produksjonen.

På mandag samlast me kl 1930 til kaffi og drøs kring dette temaet.

Kl 2000. vert me med i eit teamsmøte som vestland bondelag arrangerer. Her vil me få høyra kva tankar bondelaget sentralt og fylket, samt leiarane  til fylkeslaga i sau og geit  i Sogn og i Hordaland meiner om kva muligheter som finnes og kva som skal til for å forbetra økonomien i næringa.

 

Styret