Til treffet på mandag får me besøk av æresmedlem i Bømlo sau og geit,                      Håkon Sønstabø.

Håkon vil bidra med historier fra hans tid som saugabonde.

Temaer som han vil komma inn på er, fjellbeite i Åkrafjorden fra krigens dagar og fram til nyare tid. Drift av bruket på Hiskjo som lengje var veglaust. væraringsdrift og tida hans i Bømlo sau og geit. osv.

I tilleg til dette vert det nok til tid til ein julaquis i år også.

velkommen til ein triveleg førjulskveld.

Styret