Førstkommande måndag, 3. oktober blir Berit Hallaråker fra Landbruksavdelinga i kommunen  med for å snakka om tilskotsordningar, vanleg jordbruksproduksjon, gardskart, spreieareal, og anna som kan vera interessant.  

Håpar dette kan vera av intresse. Møte er opent for alle produsentar, så ta med naboen og kom.

Mvh

Styret