NRL Hordaland og Bømlo  sau og geit  arrangerer  beitemøte.

 

 Bømlo, Gilje skule, 2. april kl 19.30

 

Best mulig beite for sau og lam

 

1.            Om Norsk Naturgjødsel og produksjon av Helgjødsel/Marihønegjødsel

V/Ole Gunnar Fuglestad, Felleskjøpet

 

2.            Praktiske erfaringer med Helgjødsel og Marihønegjødsel i Rogaland.

3.            Fokus på beite til sau og lam

4.            Kobber/Kobolt i Helgjødsel

    v/Ragnvald Gramstad, NLR Rogaland

Helsing
Leif Trygve Berge  / Ivar Turøy
Rådgivar, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland/ Bømlo sau og geit.

 

Håpar at du tar turen til Gilje denne kvelden.

Enkel bevertning