Me har i haust prøvd å få Vetrinær og sauebonde Åshild Våge Øritsland fra Sveio til å ta turen til Bømlo for å snakka om prosjektet som hu har vert ein del av i Sveio smalasamdrift. Utgangspunktet for prosjektet var at dei år etter år erfarte at lamma deira hadde lav tilvekst og såg noko utrivelege ut utover sommaren. Dette til tross for god gjødsling og stell av kulturbeita deira. dei har no jobba i fire år med ulike problemstillingar knytta opp mot kobolt, kopar og zink mangel hos dyra . dei føler no at dei har komme fram til metoder og tiltak mot desse manglane, som har gjort seg utslag i vesentlig betre tilvekst på lamma.

Åshild var posetiv til å komma til oss, men sidan det allerede var bestemt at ho skulle snakka til Sveiobøndene om det samma er det betre at me tar turen til Sveio. difor håpar me at flest muligt tar turen til Førde på Onsdag for fagleg påfyll og sosialt samver.

Styret.