Dei siste dagane har me fått inn fleire opplysnigar om at saubønder er plaga med at Ørna er blitt veldigt oppmerksam på sauer som lember, samt sauer med unge/små lam. Enkelte har komt over ørn som sit berre nokre meter i fra sauer som føder. dette utgjer sjøvsagt ein stor fare for lamma. ein bonde har også opplev å finna rester etter to sundtrivne lam med nokre dagars mellomrom i samme området. begge desse lamma var i fin form timar før dei vart funne daude. Det er vanskeligt å bevisa at desse lamma er tatt av ørn, men mistanken er sterk. Det som er sikkert er at det har vert ørn på kadeavert, da ein fant fjær som tilhøyrer ørn.  No er nok dei fleste sauene som går på utegang ferdige med lemminga for i år, slik at me kan håpa på at sau og lam får gå i fred utover, men dette problemet vert nok ikkje mindre til neste år. Vist ein kjem over dyr som ein lurer på kan vera drept av ørn, ber me dåke tak kontakt med roviltkontakt i SNO (statens naturoppsyn). i våras område er det Andreas Dunkley 48025444 som skal kontaktast. han skal då komma på plassen for å prøva å fastslå dødsårsak. Dette besøket er gratis. Skal ein søka fylkesmannen om erstatnig for dyr derpt av rovdyr er det vel nesten ein forutsettnig at ein roviltkontakt har vore på staden.

 

Styret