Våge er ein interessant kar å høyra på, så dettte kan fort bli ein triveleg kveld!

Dette skreiv Norsk Landbruk om samdrifta i Sveio etter lemminga i år.

Får me noko tid til overs, vert det høve til å diskutera kva erfaringar me har gjort oss med dei ulike typane av radiobjøller i løpet av beitesesongen.

Me kjem til å ta 50,- kr i inngangspenger for å dekkja litt utgifter. Men då får du kaffi og noko å bita i òg!  Velkommen!            Helsing Styret.