Vedtaket til Viltnemnda kan du lesa her.

Det er viktig at felling må følgja gjeldande reglar for jakt på rev i jakttida. Vidare må ein følgja retningslinene som står i vedtaket frå Viltnemnda.