Stad: Hardange Fartøyvernsenter kafe, Norheimsund

Tid: Torsdag 04.februar kl 1900

Saklista:

- Val av møteleiar, referent og protokollsignerara

- Godkjenning av innkalling og saklister

-  Årsmelding 2015

-  Rekneskap 2015

- Val

-  Val av utsendinger til HSG sitt årsmøte

-  Innkomne saker. Må vera styre i hende innan 31. januar

- Det vert premieutdeling i ulike klasser etter kåringsjå 2015

Det vert enkel matservering.

e-post: tarjei@bjornebruket.no

tlf: 970 18 565

Har du forslag til tema, aktiviteter eller anna du ønsker Kvam sau og geit tar tak i? Meld inn til styret.

VEL MØTT! KSG-styre