Fellestrening for gjetarhund i Kvam sau og geit.

1.juli kl 18, stad Dalatunvegen 224 hjå Marianne Byrkjeland.
Start unghund rundkve.
Andre trenar på det dei ynskjer.

8.juli kl 18, stad Liabrekka 71 hjå Solveig Valland.

15.juli kl 18, stad Børvevegen 150 hjå Dag Laupsa Borge.

Alle har ansvar for god dyrehandtering av sau og hund i trening og ellers.
Hugs å ta med drikke til hunden.
Fellestreninga kan verta avlyst dersom det er for varmt.

Vel møtt ?
Gjetarhundnemda