Me held fram med fellestreningar i august og litt i september, oppmøte kl 18.

Torsdag 6.august hjå Solveig Valland (Liabrekka 71)

Torsdag13.august hjå Solveig Valland

Torsdag 20.august hjå Dag Laupsa Borge (Børvevegen 150)

Torsdag 27.august hjå Marianne Byrkjeland (Dalatunvegen 224)

Torsdag 3.sept. hjå Dag Laupsa Borge

MERK sundag 27.sept kl 11 hjå Marianne Byrkjeland

Alle har ansvar for god dyrehandtering av sau og hund i trening og ellers. Hugs å ta med drikke til hunden.

Vel møtt ?
Gjetarhundnemda