Kvam Sau og Geit skipar til månadlege fjøsmøter i innefôringsperioden. 

Måndag 30. oktober kl 19.00 møtast vi hjå Brynjar Neteland i Steinsdalen, Neteland 36.

Per Johan Lyse frå Nortura kjem og held innlegg om tema utplukk av påsettlam og holdvurdering. Her har vi sikkert alle litt ulike tankar og strategiar å diskutere. 

Minner om smittevern - still med klær som ikkje er brukt i fjøs sidan sist maskinvask. Det vert utlevert overtrekksstøvlar.

Du får kaffi og noko enkelt å bite i.