Start for dagen kl 10.00

Det vert også i år eit samarbeid med H-Mek.

Eigar av utstillingsbesetninga må vere hovudmedlem i NSG.

Innmelding opnar 14 dager og stengjer 2 dagar før kåringa på https://www.saueavl.nsg.no/

Sjuke eller skadde dyr får ikkje møte på kåringssjå. 

Kåringsavgifta er kr 200 for kvart stilte lam. Kvam sau og geit sender rekning på dette. 

Ved oppmøte skal det leverast inn eigenerklæringsskjema på at alle lam som vert stilt til kåring er friske.

Det vert premiering og vi oppmoder til felles avreise når det heile er avrunda for dagen.