På kurset var det 8 stk deltakarar, sju av desse var frå Kvam. Det var både klipping og teori fredag, laurdag og søndag. 

Det vart klipt om lag 200 dyr på kurset.