Dark Overlay

Lokallagsstyre Mauranger Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Grethe Hesvik Leder 936 20 875
Ingfrid Øyre Kasserer 908 27 540
Tor Olav Tveitnes Sekretær 996 08 484