Pris kr 300.- pr pers
Nils Paulen og Ivar Erikstad frå ullstasjonen i Førde vert med og snakker økonomi i ull.
Det vert utdeling av gåvepremiar etter kåringssjået.
Bindane påmelding til Edgar Grindheim innan 01.12 
edgar.grindheim@hfk.no, eller sms til 92203158.