Kåringsjået 2015 vert på Austrheim laurdag 03.10, i samband med landbuksdagen.

Dyr som skal stillast må vera på plass seinast klokka 08.00.

Kåringsavgift er kr 150,- pr dyr som blir bedømd.

Kåringsreglar for dei forskjellige rasane finn du på nsg.no.

Påmelding til kåring er som vanleg til Randi Undertun seinast onsdag 30.09. Epost-adressa er runde@broadpark.no.

Det er ikkje høve til å fjerna dyr frå utstillinga før den er avslutta.

Grinder må vera på plass fredag kl 15.00.

Dette er ei av dei største kåringsjåa i landet, og då er det også mykje som skal lagast til. Her trengs det hjelp til å rigge opp, og rive ned. Det hadde vore fint om dei som kan vera med tek kontakt med Ivar tlf 94163234, så slepp han ringe til kvar og ein.