Her kan du sjå referatet frå årsmøtet. 

Dokumenter og foredrag frå årsmøtet finn du i sidemenyen under "dokumenter".

Etter festmiddagen fredag var det som vanleg premiering:

Beste vær i Hordaland 2023 og NKS 2022 50501 «Fram Mæland» o-ind 14Olaug & Magne Mæland

Beste Spælvær i Hordaland 2023, 2022 52262 «Kvitna-Staut» O-ind 134 Knut Kvitne, Voss

 Beste Sjeviotvær i Hordaland 2023, 2022 52167 «Hauk 2» O-ind 138 Dag Sigve Arefjord

Fylkesmeister Gjetarhund 2023 Audun Seilen med No 49819/21 Cap