Fylkeslaget sitt gjeterhundlag:

Hordaland Gjeterhundnemd


Lokale Gjeterhundlag under fylkeslaget:

Nord-Hordaland Gjeterhundlag