Innkalling med program og sakliste er sendt til lokallaga og gjester.

Alle som er medlemmer i NSG kan følgja årsmøtet og dersom du ønskjer dette. Sjå innkallinga for påmelding. (Påmeldingsfrist for medlemmer er tirsdag 18. februar)

Innkallingprogram og sakliste

Hotel Ullensvang ønskjer oss velkomen og har mykje å by på. Meir info om hotellet her.