Hordaland Sau og Geit inviterar til informasjonsmøte om Klassifisering med lengdemåling av småfe. 

Innlegg ved Morten Røe, Fagsjef klassifisering, Animalia

Tidspunkt: torsdag 21. mars kl. 19.30

Stad: Teams 

Link til Teamsmøte klikk her