Innkalling og program er sendt til lokallaga og gjester. 

Vi startar fredag kl 16.30 og er heldige og har fått med oss Lars Sponheim og Marion Solheim. Sjå innkalling og program her.

Styret ønsker velkomen til årsmøtet 2015!

Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Marion Solheim er tidlegare NRK-journalist og arbeider i dag som komunikasjonsrådgjevar ved Det medisinsk-ordontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Ho fekk mykje merksemd då ho tok før seg industriell matproduksjon og jordbruksoppgjerdet i ein kommentar i Bergens Tiende i fjor vår. Les kommentaren her.