Plansjar av Atle Domke frå veterinærhøgskolen, seksjon for småfeforsking finn du her...

På Animalia sine nettsider finn du informasjon om uttak av avføringsprøver og om bestilling av parasittpakken.
Informasjon om parasittpakken finn du her...
Artikkel med informasjon om eggtelling og uttak av avføringsprøver finn du her...