Invitasjon

Hordaland Sau og Geit Invitera til organisasjonskurs laurdag 28. Januar 2023 på Quality Hotel Edvard Grieg.

 

Hordaland Sau og Geit ønsker med dette å invitera lokallaga og væraringane til organisasjonskurs laurdag 28. Januar.

HSG ønsker at kvart lokallag og væraring stille med minst 3 personar. Er det fleire som ønsker å delta så meld dei på.

Oppstart kl. 10.00 med ein varigheit fram til kl. 15.30.

Det er innlagt ein time lunsj.

Kurset er gratis, men den enkelte/lokallag/væraring må dekka reisa.

Kurset blir hold og gjennomført av organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

Påmelding til Kjetil Rødland e- post kroedlan@online.no tlf. 91179771

Innan 20. januar 2023.

 

Vell møtt til kurs!