Velkommen til Teams- møte med tema Jordbruksforhandlingane 2023

Hordaland Sau og Geit invitera til Teams- møte med tema Jordbruksforhandlingane 2023 onsdag 11. Januar kl. 19.30.

Med på møte er Anders Felde, leiar Vestland Bondelag og Eli Berge Ness, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Møte er ope for alle

Klikk på linkwn for å bli med i møte

https://teams.live.com/meet/9415583358539