Stad er ikke bestemt.

Program er under utarbeiding.

Info blir lagt ut så snart ein har hotell og program klart.