Samnanger Sau og Geit inviterer til Klauvskjeringskurs på sau 16.febr kl 19.00 i Frøylandsdal Ungdomshus. Kurset er ope for alle.

Det vert teori-del ved Karluf Håkull frå Nortura. Det vert fjøs-besøk hjå Caroline og Jarle Sveinung Langeland etterpå for dei som ynskjer å diskutera og dela erfaringar. Sjå meir frå satsinga til det unge paret på http://www.nrk.no/hordaland/tidenes-sauesatsing-i-hordaland-1.12342227 og på NRK Dagsrevyen

Vel møtt

Samnanger Sau og Geit. 

Mvh

Sigve Frøland