Vestre Slidre

Oppland Sau og Geit var denne gongen vertskap for Landsmøtet i NSG. Leiar Pål Kjorstad ønska landsmøteutsendingar, gjester og tilsette velkomne til Oppland. Den flotte presentasjonen av Oppland finn du her.

HSG sine utsendingar var denne gongen styret; Nils Inge Hitland, Reidar Kallestad, Steinar Steine, Anita Jordalen og Egil Øvstebø.

Her finn du oversikt over sentralt tillitsvalde etter Landsmøtet

Vi kjem med meir stoff frå landsmøtet dei nermaste dagane.