Det er 1. april og 8,50 er nok for godt til å vera sant. Talet er 2,50. Dette er desverre ikkje nokon aprilspøk. Korleis dei har kome fram til dette forslaget er ikkje godt å forstå. Korleis skal vi få opp inntektene i sauehaldet når dei som skal selja kjøtet vårt ikkje har større ambisjonar? Dette er likevel mykje i høve til Kjøtt -og Fjørfebransjens Landsforbund; null.

Nortura sine innspel

Kjøtt -og Fjørfebransjens Landsforbund sine innspel

I uttale frå Landsmøtet i NSG ber ein om at avregingsprisen på lam vert auka med minimum kr 6,- pr kg. 

Les heile uttalen frå Landsmøtet her