Findmysheep.com er snart på marknaden med nytt produkt for overvaking av sau i utmarksbeite. Dette er det stor trong for i vårt fylke. Dette systemet er ikkje avhengig av mobildekning og vil såleis passa godt i våre område. Les meir om satelittbjølla i Arbeidets Rett.

Den nye bjølla ser snerten ut. Foto: Randi Grete Kalseth