Lista over kåringsjåa er no klar. Kåringsjå 2012

"Kom . Du skal ikkje heim og kårast enno"

Her finn de oppdaterte kåringsreglar og domarinstruks. Kåringsreglar   Domarinstruks

Spørsmål kring kåringa kan stillast til lokalaget eller leiar i avlsutvalet i HSG; Tore Atle Sørheim, e-post tore.atle.sorheim@kvaerner.com eller telefon 906 20 154