Innkalling til styremøte onsdag 10. januar kl. 10.00 – 15.30.

Stad: Nortura Evanger (Eldhus)

 

Sakliste:

Sak 01/18       Godkjenning av innkalling.

Sak 02/18       Godkjenning av referat frå styremøtet 13.12.17.     

                        Vedlegg. Referat frå styremøtet 13.12.17.

Sak 03/18       Oppsummering Julemøte 2017

Sak 04/18       Brev til NSG, klassifisering av sau

Sak 05/18     Årsmøte 2018

Sak 06/18     Årsmelding for 2017

Sak 07/18     Innspel til valnemnda NSG

Sak 08/18      Fagsamling beitebruk i Hordaland 26. – 27. januar 2018

           (Korleis er påmeldinga?)

             Sak 09/18     Jordbruksforhandlingane 2018

Sak 10/18     Aktivitetsplan for 2017  

Sak 11/18     Budsjett 2018

Sak 12/18     Budsjett Gjetarhund 2018

Sak 13/18    Budsjett Avlsutvalet 2018

Sak 14/18    Ymse