Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

 

 

Saksliste til styremøte HSG onsdag, 8. august. kl. 20.00 –.

Sjå e post med link frå Kato

Stad: Teams

 

Sakliste:

Sak 46/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 47/22 Godkjenning av referat styremøte 17. juni 2022

Sak 48/28 Høring vedr. innspill fra Norsk Sau og Geit til   Dyrevelferdsmelding

Sak 48/22 Neste Styremøte dato

 

Karluf