Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Innkalling og saksliste til styremøte HSG måndag, 22. august. kl. 15.00.

Stad: Bjørkheim Kro og Motell
 

Sakliste:

Sak 50/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 51/22 Godkjenning av referat styremøte 8. august 2022

Sak 52/28 Leiarmøte 2022 (28. – 29. oktober, stad? og program) 

Sak 53/22 Oppfølging av lokallaga

Sak 54/22 Diverse kurs/møter:

  • Kurs på Teams: Tema Min side
  • Kurs/samling med nye og unge bønder
  • Organisasjonskurs
  • Aktivitet/kurs påsett/avl

           Sak 55/22 Kåringa 2022

           Sak 56/22 Fagtur med Julebord 2022

           Sak 57/22 Gjetarhundarbeidet 2022

           Sak 58/22 Ymse