Innkalling til styremøte fredag 27. oktober 2017, kl. 12.00 – 16.00

Stad: Comfort Hotel Bergen Airport.

 

Sakliste:

               Sak 54/17       Godkjenning av innkalling.

               Sak 55/17       Godkjenning av referat frå styremøtet 03.08.17.     

                                      Vedlegg. Referat frå styremøtet 03.08.17.

              Sak 56/17       Oppsummering etter leiarmøte NSG

 

Sak 57/17       Gjennomgang kåringa 2017

 

Sak 58/17       Gjennomføring Leiarmøte i HSG 27. – 28. oktober

 

Sak 59/17     Markedet for sau/lam

 

Sak 60/17      Fagsamling beitebruk i Hordaland 26. – 27. januar 2018

 

Sak 61/17     Aktivitetsplan for 2017

 

Sak 62/17      Julebord 2017

 

Sak 63/17      Skal HSG lage fagsamling for nye sauehaldarar? 2018

 

Sak 64/17      Ymse