Innkalling og saksliste til styremøte HSG fredag, 11. november. kl. 10.00.

Stad: Bjørnafjorden Hotell & Konferanse, Hatvikvegen 25, OS
 

Sakliste:

Sak 59/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 60/22 Godkjenning av referat styremøte 22. august 2022

Sak 61/28 Gjennomgang og oppsumeringssaker:
Leiarmøte HSG 2022
Representantskapsmøte NSG
Julebord 2022 
Kurs på Teams: Tema Min side (opfølgning)

Sak 62/22 Kurs nye sauehaldarar

Sak 63/22 «Grytten- utvalet» Kjem på høyring til Fylkeslaga

Sak 64/22 Årsmøte HSG 2023

Sak 65/22 Årsmelding for HSG 2022

Sak 66/22 Jordbruksforhandlingane 2023

Ymse