Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

Saksliste og innkalling til Styremøte HSG 19. aug. 2021 kl. 19.30 – 21.30

 

Stad: Teams (innkalling kjem frå Kjetil Rødland)

 

 

 

 

Sakliste:

Sak 41/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 42/21 Godkjenning av referat styremøte 16. juni. 2021

Sak 43/21 Leiarmøte HSG 2021

      Sak 44/21 Kåring 2021 (Tore Atle Sørheim)

      Sak 45/21 Gjetarhundaktivitetar (Ivar Haug)

      Sak 46/21 Digitalt møte (r) med lokallaga

      Sak 47/21 Oppfølging av regionane

     Sak 48/21 Aktivitetar haust 2021 og etterjulsvinteren

     Sak 49/21 Ymse