Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

Saksliste til styremøte HSG tirsdag, 11. Januar. kl. 19.30.

Sjå e post med link frå Kjetil

Stad: Teams

 

 

 

 

Sakliste:

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/22 Godkjenning av referat styremøte 3. des. 2021

Sak 03/22 Avlsutval/Gjetarhundnemnd for 2022

Sak 04/22  Jordbruksforhandlingane 2022

Sak 05/22 Årsmøta i lokallaga 2022

Sak 06/22 Årsmelding for HSG 2021

Sak 07/22 Årsmøte HSG 2022

Sak 08/22 Ymse