Hordaland Sau og Geit                               
 

Saksliste til styremøte HSG søndag, 20. februar. kl. 17.00.
Sjå e post med link frå Kjetil 
Stad: Teams

Sakliste:
Sak 15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 16/22 Godkjenning av referat styremøte 16. januar
Sak 17/22 Differensiering av medlemskontingenten i NSG 
Sak 18/22 Oppdatering av innspel til jordbruksforhandlingane 2022
Sak 19/22 Årsmeldinga/årsmøte 2022
Sak 20/22 Budsjett 2022 
Sak21/22 Handlingsplan 2022
Sak 14/22 Ymse frå styremøte 16. januar 
•    Brev frå region 4 
Dette brevet vil bli behandla på neste styremøte som eiga sak.

•    Brev frå region 5:
Brev frå region 5 med ein del opplysningar og etterspørsel om å ha møte med tema beitebruk.

Sak 22/22 Ny «Min side» NSG. Spørsmål frå Radøy om og teste denne
Sak 23/22 Ymse