Av: Erling Skurdal, tilførselsleder småfe i region ØstSau fôring

Vi får nå en del spørsmål fra produsentene om det lønner seg å vente med å slakte lam og/eller søyer til etter 1. mars, telledato.

Svaret på dette vil variere etter de faktiske forhold på det enkelte bruk.

Nedenfor følger en liten orientering om ulike tilskudd som er aktuelle i denne sammenheng, og momenter man bør ta hensyn til ved valg av slaktetidspunkt for søyer og overfôringslam.

Kvalitetstilskudd lam
Som kjent gis det et kvalitetstilskudd på lam med slakteklasse O+ eller bedre: kr 500/dyr.

Etter 1. mars 2018 får lam født i 2017 IKKE kvalitetstilskudd, men blir klassa og avregna som lam fram til 15. april 2018, dersom dyret ellers holder kravene til å komme i kategorien lam.

Lam født i 2018 får lammetilskudd på ordinær måte fra kommende høst.

Husdyrtilskudd
1. mars er telledato for husdyr i søknaden om produksjonstilskudd. Alle dyr som er i live på telledato, blir regna med i grunnlaget for husdyrtilskudd. Dette gjelder uansett alder, og inkluderer også livlam og slaktelam som da vil få husdyrtilskudd. Som rimelig er, får du altså ikke få både husdyrtilskudd og kvalitetstilskudd slakt på samme dyret. 

Satsene på husdyrtilskudd for sau er som følger:

1-126: 868/dyr
127+: 194/dyr


Avløsertilskudd
Sats avløsertilskudd: kr 408/dyr. Forutsetter dokumentert lønnsutbetaling til avløser. Maksbeløp er kr 74.200. For en som driver bare med sau, oppnås maksbeløpet ved 182 dyr.

Oppsummering/tilråding

  • Sau/søyer: Har du totalt under 127 vfs, vil du få husdyrtilskudd på kr 868 på alle dyr. Tomme søyer som skal leveres til slakt, kan det dermed lønne seg å vente med til etter 1. mars. Med over 127 vfs. og kr 194/dyr, så vil også moment som avløsertilskudd (se over), plass i fjøset og fôrtilgang spille inn på ditt valg av tidspunkt for slakting.
  • Tomme påsettlam og oppfôringslam: Har du over 127 vfs. og får kr 194 pr dyr, så vil det lønne seg å slakte før 1. mars for å få kvalitetstilskuddet på kr 500. Avløsertilskudd kan kompensere for noe av tapet av slaktetilskudd ved slakting etter 1. mars, inntil 182 dyr. En forutsetning er at du ikke har annen husdyrproduksjon og at lønna avløser benyttes. Har du over 182 dyr, vil det lønne seg å slakte før 1. mars.