Vel 40 deltakarar frå lokallag, HSG-styret, nemder, faglaga, NSG, SNO og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet deltok på leiarsamlinga i Norheimsund 

Her finn du: Referat

                     Gjetarhundnemda sin presentasjon

                     Øystein Holand sin presentasjon

                     Rein-Arne Golf sin presentasjon