Årsmeldingen 2017 fra representant Atle Moen i Avlsutvalget finner du her.