Mange værlam av ulike raser skal rekrutteres til avlsdyr til både verringane og til bruksbesetningane.

I tillegg til rasene norsk kvit sau og spælsau, kan det stilles lam av raser som pelssau, farga spæl, gammelnorsk spæl, dalasau, rygjasau, steigarsau, blæset sau, fuglestad brogete, grå trønder, suffolk, svartfjes, Gammel norsk sau (villsau)  og ulike kjøttraser.

Komplett oversikt over kåringene, tidspunkt og sted finner du her.

Informasjon kåringsreglar sjå: http://www.nsg.no/kaaring/kaaring-av-vaerlam-article855-701.html