Vedlagt brev fra Miljødirektoratet som du kan lese her.
Inneholder informasjon om beredskap i forbindelse med skader på husdyr forårsaket av rovvilt.