Følgende epost sendt 14.08.2017

 

Info om ønsker fra avlsutvalget
 
 
Det er tid for å tenke på høstens kåringssjå i Møre og Romsdal:
Avlsutvalget ønsker tilbakemelding på kåringssteder og tidspunkt for høstens kåringer.
Ønsker at vi klarer å spre de litt mer utover enn tidligere og at flere kan tenke seg å ha kåringa den 23.og 24. september, evt. 7. og 8. oktober.
Avlsutvalget ber om tilbakemelding på dette.
 
Mvh
For avlsutvalg sau i Møre og Romsdal
Atle Moen mob. 913 46393
Øvrige medlemmer:
Jostein Hausberg
Hilmar Kleppe
 

 

Mali R. Slemmen
Røssholvegen 30
6445 Malmefjorden
tlf. 916 80 612
sekr. MRSG